Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

บทบาทอำนาจหน้าที่

ข้อมูลประชาชน

งบประมาณเทศบาล

ผู้ดูแลระบบ

    Username :
    Password :


ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

โครงการทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านป่าตึงทันใจ หมู่ 10 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้ำดื่มและการบริหารการประปาหมู่บ้าน

โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุพระกับป์

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

โครงการสืบชะตาหลวงตำบลสันมะเค็ด และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดบ้านกล้วยทรายงาม ม.12

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 15 ก.พ. 2561

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระปิยมหาราช” เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ณฺ.โรงเรียนนครวิทยาคม

โครงการทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด(หลังใหม่) วันที่ 18 กันยายน 2560

โครงการปลูกดอกดาวเรือง ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

โครงการอบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์ ปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ทำขนมถ้วย ขนมชั้น ปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

โครงการสันมะเค็ดห่วงใยใส่ใจคนพิการ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๖๐หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 | สุดท้าย