เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
29/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สารจากนายกเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( 187 / )
    

สารจากนายกเทศบาลตำบลสันมะเค็ด


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ( 184 / )
    

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ( 165 / )
    

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ( 171 / )
    

รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร สถานที่สอบ และ ระเบียบการแต่งกาย ( 175 / )
    

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร  สถานที่สอบ  และ ระเบียบการแต่งกาย


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เนื้อหาวิชาการสอบข้อเขียน ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาควิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง และคุณสมบัติ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 177 / )
    

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   เนื้อหาวิชาการสอบข้อเขียน  ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาควิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง และคุณสมบัติ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ แล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

29/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งแต่ วันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ) ( 173 / )
    

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   ตั้งแต่  วันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2558  ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ต.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลสันมะเค็ดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( 174 / )
    

ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลสันมะเค็ดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่ วันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ) ( 176 / )
    

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประเภททั่วไป  ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่  วันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2558  ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติหรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพ เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาล ( 173 / )
    

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติหรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพ เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาล

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
   หัวหน้าฝ่ายธุรการ  (นักบริหารงานทั่วไป ๖)

ตั้งแต่วัน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/7
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17