เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
29/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ( 75 / )
    ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งบแสดงฐานะทางการเงิน ( 69 / )
    งบแสดงฐานะทางการเงิน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง ( 66 / )
    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ( 72 / )
    รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง/ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ. ( 75 / )
    รายงานผลตรวจสอบจาก สตง/ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ( 72 / )
    รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ( 67 / )
    ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report) ( 67 / )
    รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อื่น ๆ (ระบุ) ( 77 / )
    อื่น ๆ (ระบุ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินประจำปี 2561 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ( 85 / )
    รายงานเงินประจำปี 2561 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17