เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
6/พ.ย./2561 : ระเบียบกฎหมาย
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ( 255 / )
    

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/พ.ย./2561 : ระเบียบกฎหมาย
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ( 263 / )
    

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/พ.ย./2561 : ระเบียบกฎหมาย
กฎกระทรวงให้ใชับังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556 ( 261 / )
    

กฎกระทรวงให้ใชับังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ต.ค./2561 : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
แนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ( 265 / )
    

แนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
30/ต.ค./2561 : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( 257 / )
    

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>


เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17