เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
แจกผ้าห่มบรรเทาภัยหนาว เมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2556 ( 28/ต.ค./2561 )
    

แจกผ้าห่มบรรเทาภัยหนาว เมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2556

ประชุมสภา เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ( 28/ต.ค./2561 )
    

ประชุมสภา เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556

ประชุม จปฐ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 16 ธันวาคม พ.ศ.2556 ( 28/ต.ค./2561 )
    

ประชุม จปฐ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 16 ธันวาคม พ.ศ.2556

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ รอบคัดสาย วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2556 ( 28/ต.ค./2561 )
    

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ รอบคัดสาย วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2556

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ รอบคัดสาย วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2556 ( 28/ต.ค./2561 )
    

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ รอบคัดสาย วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2556

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลเมืองพานในภาคเช้า ภาคบ่าย ณ ที่ว่าการอำเภอพาน ( 28/ต.ค./2561 )
    

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลเมืองพานในภาคเช้า ภาคบ่าย ณ ที่ว่าการอำเภอพาน

การประชุมสภา ของเทศบาลตำลสันมะเค็ด ครั้งที่ 1 สมัยที่ 4 ( 28/ต.ค./2561 )
    

การประชุมสภา ของเทศบาลตำลสันมะเค็ด ครั้งที่ 1 สมัยที่ 4

การพัฒนาเทศบาลประจำเดือน พฤศจิกายน ของพนักงานเทศบาล ( 28/ต.ค./2561 )
    

การพัฒนาเทศบาลประจำเดือน พฤศจิกายน ของพนักงานเทศบาล

การร่วมกิจกรรม (Kick off) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน ( 28/ต.ค./2561 )
    

การร่วมกิจกรรม (Kick off) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน

พัฒนาทำความสะอาดพื้นฟูวัดบ้านกว๋าวโท้ง หลังจากเหตุการณ์น้ำเอ่อล้นที่ผ่านมา ( 28/ต.ค./2561 )
    

พัฒนาทำความสะอาดพื้นฟูวัดบ้านกว๋าวโท้ง หลังจากเหตุการณ์น้ำเอ่อล้นที่ผ่านมา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/11 -> [จำนวน 105 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17