เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรมการอบรม อสม. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ท่าเรือ โดยการนำของนักวิชาการสาธารณสุข ( 28/ต.ค./2561 )
    

กิจกรรมการอบรม อสม. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ท่าเรือ โดยการนำของนักวิชาการสาธารณสุข

มอบผ้าห่มให้แก่ อพปร.ทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ( 28/ต.ค./2561 )
    

มอบผ้าห่มให้แก่ อพปร.ทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

กิจกรรมการเเข่งขันกีฬาท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ณ สนามโรงเรียนทุ่งป่าแดด โดยการร่วมมือของทุกฝ่าย ( 28/ต.ค./2561 )
    

กิจกรรมการเเข่งขันกีฬาท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ณ สนามโรงเรียนทุ่งป่าแดด โดยการร่วมมือของทุกฝ่าย 

แจกผ้าห่มร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยการนำของท่าน สลักจิตร ร่วมกับเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( 28/ต.ค./2561 )
    

แจกผ้าห่มร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยการนำของท่าน สลักจิตร ร่วมกับเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

มอบของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กในตำบล โดยการนำของท่านนายก อิ่นคำกรงจักร และ ทีมบริหาร ( 28/ต.ค./2561 )
    

มอบของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กในตำบล โดยการนำของท่านนายก อิ่นคำกรงจักร และ ทีมบริหาร

เข้าร่วมงานกาชาติ ฤดูหนาว ณ เทศบาลตำบลเมืองพาน ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาล พ่อหลวงบ้าน ( 28/ต.ค./2561 )
    

เข้าร่วมงานกาชาติ ฤดูหนาว ณ เทศบาลตำบลเมืองพาน ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาล พ่อหลวงบ้าน

ช่วยเหลือผู้เดือนร้อนจากโรคภัยในเบื้องต้น โดย การนำของนายสังเกตุ โอภาสฐิติยศ รองนายกเทศมนตรี ( 28/ต.ค./2561 )
    

ช่วยเหลือผู้เดือนร้อนจากโรคภัยในเบื้องต้น โดย การนำของนายสังเกตุ โอภาสฐิติยศ รองนายกเทศมนตรี 

พิธีการเปิดหน่วยป้องกันภัย7วันอันตราย โดยการนำของท่านนายกอิ่นคำ กรงจักร และพร้อมด้วยทางคณะตำรวจ เจ้า ( 28/ต.ค./2561 )
    

พิธีการเปิดหน่วยป้องกันภัย7วันอันตราย โดยการนำของท่านนายกอิ่นคำ กรงจักร และพร้อมด้วยทางคณะตำรวจ เจ้า

จัดเตรียมสถานที่7วันอันตราย โดย เจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( 28/ต.ค./2561 )
    

จัดเตรียมสถานที่7วันอันตราย โดย เจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนสันมะเค็ด(ประถมศึกษา) ( 28/ต.ค./2561 )
    

ร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนสันมะเค็ด(ประถมศึกษา)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/11 -> [จำนวน 105 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17