เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พิธีการเปิดเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ( 28/ต.ค./2561 )
    

พิธีการเปิดเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า

โครงการ เทศบาลสัญจร พอประชาชน ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2557 ( 28/ต.ค./2561 )
    

โครงการ เทศบาลสัญจร พอประชาชน ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2557

อบรม อพปร.เตรียมการเฝ้าระวังอันตราย (7 วันอันตราย) ( 28/ต.ค./2561 )
    

อบรม อพปร.เตรียมการเฝ้าระวังอันตราย (7 วันอันตราย)

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 28/ต.ค./2561 )
    

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิจกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ( 28/ต.ค./2561 )
    

กิจกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 

โครงการอบรมทบทวน อพปร. ของตำบลสันมะเค็ด ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ( 28/ต.ค./2561 )
    

โครงการอบรมทบทวน อพปร. ของตำบลสันมะเค็ด ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 

ประชุมสัญจร ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( 28/ต.ค./2561 )
    

ประชุมสัญจร ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

กิจกรรมการอบรม อสม. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ท่าเรือ โดยการนำของนักวิชาการสาธารณสุข ( 28/ต.ค./2561 )
    

กิจกรรมการอบรม อสม. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ท่าเรือ โดยการนำของนักวิชาการสาธารณสุข

มอบผ้าห่มให้แก่ อพปร.ทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ( 28/ต.ค./2561 )
    

มอบผ้าห่มให้แก่ อพปร.ทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

กิจกรรมการเเข่งขันกีฬาท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ณ สนามโรงเรียนทุ่งป่าแดด โดยการร่วมมือของทุกฝ่าย ( 28/ต.ค./2561 )
    

กิจกรรมการเเข่งขันกีฬาท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ณ สนามโรงเรียนทุ่งป่าแดด โดยการร่วมมือของทุกฝ่าย 

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/11 -> [จำนวน 102 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17