เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเขาแก้ว ( 28/ต.ค./2561 )
    

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเขาแก้ว

บริการแจกเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ( 28/ต.ค./2561 )
    

บริการแจกเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

ประเพณีสรงน้ำพระบาทตากผ้า ( 28/ต.ค./2561 )
    

ประเพณีสรงน้ำพระบาทตากผ้า

ประชุมบัญชีครัวเรือน หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หมู่16 ( 28/ต.ค./2561 )
    

ประชุมบัญชีครัวเรือน หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หมู่16

ประชุมบัญชีครัวเรือน หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หมู่3 ( 28/ต.ค./2561 )
    

ประชุมบัญชีครัวเรือน หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หมู่3

พิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ ตำบลสันมะเค็ด ( 28/ต.ค./2561 )
    

พิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ ตำบลสันมะเค็ด

งานรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง ปี 2558 ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( 28/ต.ค./2561 )
    

งานรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง ปี 2558 ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

งานวันแม่ งานเทศการงานลำไย ( 28/ต.ค./2561 )
    

งานวันแม่ งานเทศการงานลำไย

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุผากัปป์ ( 28/ต.ค./2561 )
    

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุผากัปป์

โครงการใจประสานใจห่วยใยสุขภาพผู้พิการ ( 28/ต.ค./2561 )
    

โครงการใจประสานใจห่วยใยสุขภาพผู้พิการ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/11 -> [จำนวน 105 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17