เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุพระกัปป์ ประจำปี 2559 ( 28/ต.ค./2561 )
    

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุพระกัปป์ ประจำปี 2559

โครงการสืบสานประเพณีสงการต์ประจำปี 2559 ( 28/ต.ค./2561 )
    

โครงการสืบสานประเพณีสงการต์ประจำปี 2559

โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สปสช. ร่วมกับ ทต.สันมะเค็ด ปั่นเพื่อพ่อ (ฺฺBike for Dad) 11 ธ.ค. 58 ( 28/ต.ค./2561 )
    

โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สปสช. ร่วมกับ ทต.สันมะเค็ด ปั่นเพื่อพ่อ (ฺฺBike for Dad) 11 ธ.ค. 58

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอพาน 5 ธันวาคม 2558 ( 28/ต.ค./2561 )
    

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอพาน 5 ธันวาคม 2558

กิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 4 ธันวาคม 2558 ( 28/ต.ค./2561 )
    

กิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 4 ธันวาคม 2558

การอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร(ว.)สำหรับ อปพร.ตำบลสันมะเค็ด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะเค็ด 27 ต.ค. 58 ( 28/ต.ค./2561 )
    

การอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร(ว.)สำหรับ อปพร.ตำบลสันมะเค็ด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะเค็ด 27 ต.ค. 58

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระปิยมหาราช” ( 28/ต.ค./2561 )
    

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระปิยมหาราช” เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ณฺ.โรงเรียนนครวิทยาคม

เข้าพรรษา 58 ( 28/ต.ค./2561 )
    

เข้าพรรษา 58

โครงการอบรมหลักสูตรการกำจัดขยะมูลฝอยโดยชุมชนแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติ ที่ ทต.ศรีดอนชัย ( 28/ต.ค./2561 )
    

โครงการอบรมหลักสูตรการกำจัดขยะมูลฝอยโดยชุมชนแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติ ที่ ทต.ศรีดอนชัย

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุพระกัปป์ ( 28/ต.ค./2561 )
    

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุพระกัปป์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/11 -> [จำนวน 105 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17