เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ครงการสันมะเค็ดห่วงใยใส่ใจคนพิการ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( 29/ต.ค./2561 )
    

ครงการสันมะเค็ดห่วงใยใส่ใจคนพิการ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ( 29/ต.ค./2561 )
    

ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๖๐

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ( 29/ต.ค./2561 )
    

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุพระกัปป์ ประจำปี 2560 ( 29/ต.ค./2561 )
    

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุพระกัปป์ ประจำปี 2560

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ พบปะและบริการประชาชนตำบลสันมะเค็ด ( 28/ต.ค./2561 )
    

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ พบปะและบริการประชาชนตำบลสันมะเค็ด ณ โรงเรียนนครวิทยาคม

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระปิยมหาราช” เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( 28/ต.ค./2561 )
    

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระปิยมหาราช” เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 

ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ( 28/ต.ค./2561 )
    

ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๕๙

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ( 28/ต.ค./2561 )
    

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

พิธีเปิดโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ( 28/ต.ค./2561 )
    

พิธีเปิดโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12

แจกถุงยังชีพ อาคารเอนกประสงค์บ้านสันตะเคียน ( 28/ต.ค./2561 )
    

แจกถุงยังชีพ อาคารเอนกประสงค์บ้านสันตะเคียน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/11 -> [จำนวน 105 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17