เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ( 29/ต.ค./2561 )
    

ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ( 29/ต.ค./2561 )
    

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

โครงการทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( 29/ต.ค./2561 )
    

โครงการทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านป่าตึงทันใจ ( 29/ต.ค./2561 )
    

โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านป่าตึงทันใจ หมู่ 10 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้ำดื่มและการบริหารการประปาหมู่บ้าน ( 29/ต.ค./2561 )
    

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้ำดื่มและการบริหารการประปาหมู่บ้าน

โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุพระกับป์ ( 29/ต.ค./2561 )
    

โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุพระกับป์

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( 29/ต.ค./2561 )
    

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

โครงการสืบชะตาหลวงตำบลสันมะเค็ด และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ( 29/ต.ค./2561 )
    

โครงการสืบชะตาหลวงตำบลสันมะเค็ด และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดบ้านกล้วยทรายงาม ม.12

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2561 ( 29/ต.ค./2561 )
    

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 15 ก.พ. 2561 ( 29/ต.ค./2561 )
    

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 15 ก.พ. 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/10 -> [จำนวน 100 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17