เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการคัดแยกขยะ ตำบลสันมะเค็ด ประจำปี 2562 ( 16/ก.พ./2562 )
    โครงการคัดแยกขยะ ตำบลสันมะเค็ด ประจำปี 2562
โครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562 ( 16/ก.พ./2562 )
    โครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562
ประชาคม ( 6/พ.ย./2561 )
    

ประชาคม 12-23 มีนาคม 2561

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ( 6/พ.ย./2561 )
    

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 12 มิถุนายน  2561

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( 6/พ.ย./2561 )
    

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด เทศบาลตำบลสันมะเค็ด หลักสูตรการพัฒนาองค์กร และ บุคลากร ด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 14 พฤษภาคม 2561

ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ( 29/ต.ค./2561 )
    

ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ( 29/ต.ค./2561 )
    

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

โครงการทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( 29/ต.ค./2561 )
    

โครงการทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านป่าตึงทันใจ ( 29/ต.ค./2561 )
    

โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านป่าตึงทันใจ หมู่ 10 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้ำดื่มและการบริหารการประปาหมู่บ้าน ( 29/ต.ค./2561 )
    

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้ำดื่มและการบริหารการประปาหมู่บ้าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/11 -> [จำนวน 105 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17