เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พิธีมอบโล่พร้อมประกาศนียบัตรให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก-ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ในงานมหกรรมการจัดการ ( 28/ต.ค./2561 )
    

พิธีมอบโล่พร้อมประกาศนียบัตรให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก-ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ในงานมหกรรมการจัดการ

เทศบาลตำบลสันมะเค็ดร่วมประกวดนางฟ้าต้นเทียนกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอพาน ( 28/ต.ค./2561 )
    

เทศบาลตำบลสันมะเค็ดร่วมประกวดนางฟ้าต้นเทียนกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอพาน

เทศบาลตำบลสันมะเค็ดร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอพาน ( 28/ต.ค./2561 )
    

เทศบาลตำบลสันมะเค็ดร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอพาน

โครงการข้าวพันไร่ Farmer game ( 28/ต.ค./2561 )
    

โครงการข้าวพันไร่ Farmer game

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับชุมชนท้องถิ่น ( 28/ต.ค./2561 )
    

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับชุมชนท้องถิ่น

รับสมัครเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( 28/ต.ค./2561 )
    

รับสมัครเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/10 [จำนวน 96 อัลบัม]
<< 10 >>

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17