เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> กิจกรรสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการต่อต้านทุจริจของผู้บริหารท้องถิ่นฯ ( 21/ก.ค./2563 )

      8 สิงหาคม 2562 นายสงกรานต์ มณีเล็ก รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่นและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของค์การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเชียงรุ้ง ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  
โดย admin (VIEW : 0)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 1 รูปภาพ]
<< 1 >>

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17