เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการต่อต้านทุจริจของผู้บริหารท้องถิ่นฯ ( 21/ก.ค./2563 )
     8 สิงหาคม 2562 นายสงกรานต์ มณีเล็ก รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่นและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของค์การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเชียงรุ้ง ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด ( 6/ธ.ค./2562 )
    วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 นางภัทราวดี สุทธิธนกุล นายอำเภอพาน ร่วมกับเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ พื้นที่ตำบลสันมะเค็ด
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( 6/พ.ย./2562 )
    วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายอิ่นคำ กรงจักร์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด ร่วมกับโรงเรียนนครวิทยาคม สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรมตำบลสันมะเค็ด คณะครูโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลสันมะเค็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
"โครงการท้องถิ่นไทย รวมในภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว" ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( 24/ก.ย./2562 )
    วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 นายอิ่นคำ กรงจักร์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ร่วมกันปลูกต้นไม้ "โครงการท้องถิ่นไทย รวมในภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว" ณ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
ขึ้นรับโล่รางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุดีเด่น ระดับ 5 ดาว ในงานมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.เชียงราย ประจำปี 2562 ( 24/ก.ย./2562 )
    วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 นายอิ่นคำ กรงจักร์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันมะเค็ด ขึ้นรับโล่รางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุดีเด่น ระดับ 5 ดาว ในงานมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.เชียงราย ประจำปี 2562
โครงการขุกลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะหนองบวกแวด หมู่ที่ 3" ร่วมกับ "โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ( 3/ส.ค./2562 )
    วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต 15 นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน ร่วมกับ นายอิ่นคำ กรงจักร์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาตำบลสันมะเค็ด ร่วมกิจกกรม "มอบพื้นที่ โครงการขุกลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะหนองบวกแวด หมู่ที่ 3" ร่วมกับ "โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ณ อ่างเก็บน้ำสาธารณะหนองบวกแวด หมู่ที่ 3
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ( 18/ก.ค./2562 )
    วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอิ่นคำ กรงจักร์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรมตำบลสันมะเค็ด คณะครูโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลสันมะเค็ด ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
โครงการอบรมกฏหมาย สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน ตำบลสันมะเค็ด 11 มิ.ย. 2562 ( 12/มิ.ย./2562 )
    โครงการอบรมกฏหมาย สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน ตำบลสันมะเค็ด 11 มิ.ย. 2562
พิธีสรงน้ำพระธาตุผากัปป์ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ( 11/มิ.ย./2562 )
    วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอิ่นคำ กรงจักร์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสันมะเค็ด และทุกภาคส่วน ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุผากัปป์
เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ( 9/มี.ค./2562 )
    เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.
กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 -> [จำนวน 105 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17