เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
71 การแจ้งถมดิน( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 81 ) โดย admin 226.04 KBs 0 คู่มือประชาชน
72 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 74 ) โดย admin 221.29 KBs 0 คู่มือประชาชน
73 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 82 ) โดย admin 222.54 KBs 0 คู่มือประชาชน
74 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 82 ) โดย admin 219.07 KBs 0 คู่มือประชาชน
75 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 77 ) โดย admin 253.68 KBs 0 คู่มือประชาชน
76 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 75 ) โดย admin 213.37 KBs 0 คู่มือประชาชน
77 การรับชำระภาษีป้าย( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 86 ) โดย admin 217.3 KBs 0 คู่มือประชาชน
78 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 85 ) โดย admin 216.63 KBs 0 คู่มือประชาชน
79 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2( ลงวันที่ : 29/ต.ค./2561 || อ่าน : 87 ) โดย admin 261.98 KBs 0 คู่มือประชาชน
80 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน( ลงวันที่ : 29/ต.ค./2561 || อ่าน : 81 ) โดย admin 8.82 MBs 0 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
81 สารจากนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด( ลงวันที่ : 29/ต.ค./2561 || อ่าน : 85 ) โดย admin 473.2 KBs 0 สารจากนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
82 บทบาทอำนาจหน้าที่( ลงวันที่ : 29/ต.ค./2561 || อ่าน : 405 ) โดย admin 803.61 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
83 ประกาศจัดตั้งเทศบาลตำบลสันมะเค็ด( ลงวันที่ : 29/ต.ค./2561 || อ่าน : 85 ) โดย admin 80.45 KBs 0 ประกาศจัดตั้งเทศบาลตำบลสันมะเค็ด


กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/7
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17