เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
41 4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 62 ) โดย admin 201.91 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
42 3803-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 65 ) โดย admin 222.69 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
43 3801-นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 69 ) โดย admin 240.24 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
44 3205-นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 68 ) โดย admin 215.84 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
45 3201-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 65 ) โดย admin 250.36 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
46 3105-นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 65 ) โดย admin 201.22 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
47 3103-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 67 ) โดย admin 209.8 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
48 3102-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 70 ) โดย admin 219.36 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
49 2109-นักบริหารงานการเกษตรต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 62 ) โดย admin 201.7 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
50 2108-นักบริหารงานช่างสุขาภิบาลต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 66 ) โดย admin 201.54 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
51 2107-นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 69 ) โดย admin 207.56 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
52 2106-นักบริหารงานประปาต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 64 ) โดย admin 185.06 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
53 2105-นักบริหารงานสวัสดิการสังคมต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 63 ) โดย admin 214.36 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
54 2104-นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 67 ) โดย admin 235.72 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
55 2103-นักบริหารงานช่างต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 62 ) โดย admin 199.43 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
56 2102-นักบริหารงานการคลังต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 63 ) โดย admin 222.11 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
57 2101-นักบริหารงานนทั่วไปต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 61 ) โดย admin 245.5 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
58 1101-นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 69 ) โดย admin 314.01 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
59 มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 80 ) โดย admin 1.04 MBs 0 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
60 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 83 ) โดย admin 464.47 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17