เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
31 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด รอบ 6 เดือน ปีงบมาณ พ.ศ. 2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 25 ) โดย admin 158.93 KBs 0 สถิติการให้บริการ
32 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 11 ) โดย admin 179.29 KBs 0 สถิติการให้บริการ
33 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 13 ) โดย admin 47.5 KBs 0 สถิติการให้บริการ
34 ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 12 ) โดย admin 151.32 KBs 0 สถิติการให้บริการ
35 ข้อมูลสถิติผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 - 19 3 ณ กันยายน 2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 13 ) โดย admin 187.28 KBs 0 สถิติการให้บริการ
36 ข้อมูลจำนวนผู้ชำระภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 10 ) โดย admin 47.03 KBs 0 สถิติการให้บริการ
37 4805-จพง.ป้องกันปฏิบัติงาน-อาวุโส ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 8 ) โดย admin 150.31 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
38 4701-นายช่างโยธา ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 8 ) โดย admin 149.11 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
39 4204-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 8 ) โดย admin 151.33 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
40 4203-เจ้าพนักงานพัสดุ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 8 ) โดย admin 162.54 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
41 4201-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 9 ) โดย admin 167.58 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
42 4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 7 ) โดย admin 201.91 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
43 3803-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 8 ) โดย admin 222.69 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
44 3801-นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 8 ) โดย admin 240.24 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
45 3205-นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 9 ) โดย admin 215.84 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
46 3201-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 8 ) โดย admin 250.36 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
47 3105-นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 8 ) โดย admin 201.22 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
48 3103-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 8 ) โดย admin 209.8 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
49 3102-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 9 ) โดย admin 219.36 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
50 2109-นักบริหารงานการเกษตรต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 8 ) โดย admin 201.7 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17