เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  หมวดหมู่ หมู่บ้านชาวไทลื้อ
เรื่อง : ประวัติชาวบ้านชาวไทลื้อ
โดย : admin
พุธ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 15
  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 161.09 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :
ประวัติชาวบ้านไทลื้อ ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย


หมู่บ้านชาวไทลื้อ 5 อันดับล่าสุด

      ประวัติชาวบ้านชาวไทลื้อ 22/ก.ค./2563


เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17