เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  หมวดหมู่ การบริหารความเสี่ยง
เรื่อง : รายงานผลประเมินความเสี่ยง ปี 63
โดย : admin
อังคาร ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 24
  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 3.82 MBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :
รายงานผลประเมินความเสี่ยงองค์กร ปี 63


การบริหารความเสี่ยง 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลประเมินความเสี่ยง ปี 63 14/ก.ค./2563


เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17