เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 สรุปรายได้ - รายจ่าย รอบ 12 เดือน (ต.ค.60 -ก.ย61) ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2561 || อ่าน : 75 ) โดย admin 521.73 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2 สรุปรายได้-รายจ่าย รอบ 6 เดือน(ต.ค.60 - มี.ค61) ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2561 || อ่าน : 60 ) โดย admin 522.1 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2561 || อ่าน : 56 ) โดย admin 1.03 MBs 0 ข่าวงานเลือกตั้ง
4 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2561 || อ่าน : 60 ) โดย admin 68.66 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
5 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ต่อ) ( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2561 || อ่าน : 64 ) โดย admin 60.46 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
6 รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2561 || อ่าน : 65 ) โดย admin 212.85 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2561 || อ่าน : 66 ) โดย admin 136.69 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
8 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2561 || อ่าน : 70 ) โดย admin 815.37 KBs 0 แผนพัฒนา
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2561 || อ่าน : 67 ) โดย admin 397.07 KBs 0 แผนพัฒนา
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 67 ) โดย admin 918.1 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
11 แผนจัดหาพัสดุ เงินอุดหนุน 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 70 ) โดย admin 430.55 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
12 แผนจัดหาพัสดุ 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 68 ) โดย admin 408.65 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 61 ) โดย admin 1.14 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 66 ) โดย admin 1.15 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 67 ) โดย admin 888.6 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 61 ) โดย admin 1.09 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 69 ) โดย admin 1.18 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 65 ) โดย admin 861.93 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 65 ) โดย admin 1.22 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 64 ) โดย admin 902.71 KBs 0 การจัดหาพัสดุ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17