เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  หมวดหมู่ : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เรื่อง : แนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โดย : admin
เข้าชม : 286
อังคาร ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
A- A A+
        

แนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ5 อันดับล่าสุด

      แนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง 30/ต.ค./2561
      พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 30/ต.ค./2561


เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17