เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
71 3803-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 264 ) โดย admin 222.69 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
72 3801-นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 272 ) โดย admin 240.24 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
73 3205-นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 269 ) โดย admin 215.84 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
74 3201-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 262 ) โดย admin 250.36 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
75 3105-นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 258 ) โดย admin 201.22 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
76 3103-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 261 ) โดย admin 209.8 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
77 3102-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 274 ) โดย admin 219.36 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
78 2109-นักบริหารงานการเกษตรต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 250 ) โดย admin 201.7 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
79 2108-นักบริหารงานช่างสุขาภิบาลต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 254 ) โดย admin 201.54 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
80 2107-นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 262 ) โดย admin 207.56 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
81 2106-นักบริหารงานประปาต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 251 ) โดย admin 185.06 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
82 2105-นักบริหารงานสวัสดิการสังคมต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 239 ) โดย admin 214.36 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
83 2104-นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 252 ) โดย admin 235.72 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
84 2103-นักบริหารงานช่างต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 242 ) โดย admin 199.43 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
85 2102-นักบริหารงานการคลังต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 256 ) โดย admin 222.11 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
86 2101-นักบริหารงานนทั่วไปต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 243 ) โดย admin 245.5 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
87 1101-นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 250 ) โดย admin 314.01 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
88 มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 278 ) โดย admin 1.04 MBs 0 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
89 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 359 ) โดย admin 464.47 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
90 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 291 ) โดย admin 510.84 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17