เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
41 สรุปรายได้-รายจ่าย รอบ 6 เดือน(ต.ค.60 - มี.ค61) ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2561 || อ่าน : 299 ) โดย admin 522.1 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
42 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2561 || อ่าน : 282 ) โดย admin 1.03 MBs 0 ข่าวงานเลือกตั้ง
43 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2561 || อ่าน : 335 ) โดย admin 68.66 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
44 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ต่อ) ( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2561 || อ่าน : 301 ) โดย admin 60.46 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
45 รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2561 || อ่าน : 300 ) โดย admin 212.85 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
46 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2561 || อ่าน : 355 ) โดย admin 136.69 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
47 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2561 || อ่าน : 334 ) โดย admin 815.37 KBs 0 แผนพัฒนา
48 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2561 || อ่าน : 317 ) โดย admin 397.07 KBs 0 แผนพัฒนา
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 345 ) โดย admin 918.1 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
50 แผนจัดหาพัสดุ เงินอุดหนุน 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 336 ) โดย admin 430.55 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
51 แผนจัดหาพัสดุ 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 323 ) โดย admin 408.65 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 316 ) โดย admin 1.14 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 321 ) โดย admin 1.15 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 303 ) โดย admin 888.6 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 302 ) โดย admin 1.09 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 306 ) โดย admin 1.18 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 310 ) โดย admin 861.93 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 304 ) โดย admin 1.22 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 289 ) โดย admin 902.71 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 293 ) โดย admin 926.43 KBs 0 การจัดหาพัสดุ


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17