เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
31 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2561 || อ่าน : 272 ) โดย admin 397.07 KBs 0 แผนพัฒนา
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 297 ) โดย admin 918.1 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
33 แผนจัดหาพัสดุ เงินอุดหนุน 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 289 ) โดย admin 430.55 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
34 แผนจัดหาพัสดุ 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 279 ) โดย admin 408.65 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 272 ) โดย admin 1.14 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 272 ) โดย admin 1.15 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 263 ) โดย admin 888.6 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 260 ) โดย admin 1.09 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 261 ) โดย admin 1.18 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 267 ) โดย admin 861.93 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 265 ) โดย admin 1.22 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 247 ) โดย admin 902.71 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 251 ) โดย admin 926.43 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 235 ) โดย admin 1.11 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 246 ) โดย admin 813.57 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
46 สารจากนายกเทศมนตรี ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 220 ) โดย admin 671.28 KBs 0 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
47 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 248 ) โดย admin 203.93 KBs 0 การแสดงเจตจำนงสุจริต
48 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 247 ) โดย admin 482.37 KBs 0 การแสดงเจตจำนงสุจริต
49 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 252 ) โดย admin 203.93 KBs 0 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
50 ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 235 ) โดย admin 47.09 KBs 0 ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17