เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  หมวดหมู่ สารจากนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
เรื่อง : สารจากนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
โดย : admin
จันทร์ ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 253
  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 473.2 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :

สารจากนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
สารจากนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด 5 อันดับล่าสุด

      สารจากนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด 29/ต.ค./2561


เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17