เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  หมวดหมู่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่อง : เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดย : admin
อังคาร ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 55
  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 274.65 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :
เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้


การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 อันดับล่าสุด

      เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และ ข้าราชการประเภทอื่่น 20/ก.ค./2563
      เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 20/ก.ค./2563
      เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 20/ก.ค./2563
      เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14/ก.ค./2563
      เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63 14/ก.ค./2563


เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17